Didaktiske miljøer for ligedannethed

Carl Winsløw

Artiklen præsenterer nogle praksisorienterede hovedpunkter fra teorien om didaktiske situationer i matematik. Med afsæt i begreberne “didaktisk situation” og “didaktisk miljø” fremlægges en “klassisk” didaktisk situation, som kan genfindes i undervisning på grundskole-, gymnasie- og universitetsniveau.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 16 sider | Årstal: 2006

Læs mere