Udvikling og evaluering af undersøgelsesbaseret undervisning

Wynne Harlen

Hvordan og hvor effektivt fungerer undersøgelsesbaseret undervisning? Denne artikel udforsker centrale begreber som ligger implicit i dette spørgsmål og tager fat i en række udfordringer, der kan opstå når elevernes udbytte af undersøgelsesbaseret undervisning skal evalueres.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 24 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Undervisningsorganisering, -former og -medier – på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser (1/4)

Mathiasen, Helle (red.), Christian Winther Bech, Christian Dalsgaard, Hans-Peter Deg & Claus Gregersen

Rapporten kigger nærmere på, hvordan de digitale medier, der anvendes i undervisningen, understøtter læring og samarbejdsevner. Projektet kan ses som et skridt videre i bestræbelsen på at udvikle de gymnasiale uddannelsers syn på undervisningsorganisering, undervisningsformer og brug af medier i bredeste forstand.

Genre: Rapport | Omfang: 183 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Undervisning der motiverer – en undersøgelse af tværfaglig kemi- og biologiundervisning på htx

Hanna Møller Andersen

Artiklen fremlægger resultater af en undersøgelse af undervisningens påvirkning af elevernes motivation. Gennem 1 år med tværfaglig kemi- og bilogiundervisning er eleverne blevet observeret, interviewet og har udfyldt spørgeskemaer. Valgfrihed, samarbejde og tilhørsforhold fremhæves som betydningsfulde for elevernes motivation

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 19 sider | Årstal: 2010

Læs mere

Towards Semiocy?? Exploring a New Rationale for Teaching Modes and Media of Hans Christian Andersen Fairytales in Four Commercial Upper-Secondary “Danish” Classes – A Design-Based Educational Intervention

Nikolaj Frydensbjerg Elf

In this dissertation it will be examined whether, and according to which aim, one may integrate media pedagogical mother tongue education or standard language education with H.C. Andersen fairytales.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 458 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Fødekæder i læreruddannelserne

Keld Bagger Laursen

Artiklen beskriver en cyklus gældende for alle fag, hvor gode undervisere motiverer elever til at uddanne sig til et så tilstrækkeligt højt niveau at de selv kan undervise. Der inddrages et amerikansk projekt hvis formål har været at reparere en (næsten)
knækket fødekæde. Initiativets overførselsmuligheder til danske forhold diskuteres.

Genre: Analyse | Omfang: 7 sider | Årstal: 2008

Læs mere