Kompetencer i produktionsorienterede forløb – faser og processer

Christian Dalsgaard

I denne rapport fremlægges resultaterne af projektet, ‘kompetencer i produktionsorienterede forløb’. Projektet har undersøgt elevernes arbejdsprocesser med henblik på at begrebsliggøre nogle af de kompetencer og arbejdsprocesser, der er i spil hos eleverne i produktionsorienterede forløb i fagene, billedkunst, design og mediefag.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 62 sider | Årstal: 2015

Læs mere

Det kunstneriske fagområde på stx og toårigt hf

Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)

Rapporten belyser hvilken betydning gymnasiereformen fra 2005 har haft for det kunstneriske fagområde på stx og toårigt hf og er den ene af fire fagområdeevalueringer som Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført for Undervisningsministeriet.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 50 sider | Årstal: 2009

Læs mere