Læringssamarbejde – en etnodidaktisk analyse af Cooperative Learning på hf og VUC

Steen Beck & Michael Paulsen

I Læringssamarbejde udfoldes en etnodidaktisk analyse af fæno­menet Cooperative Learning (CL) og andre former for lærings­samarbejde. I bogens første del analyserer vi CL i et teoretisk perspektiv. I anden del undersøger vi, hvordan man kan bruge og udvikle CL i praksis. Baggrunden herfor er et større aktions­forskningsprojekt på Randers HF & VUC.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 204 sider | Årstal: 2011

Læs mere

CL på den pædagogiske og didaktiske dagsorden

Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

I artiklen træder Michael Svendsen Pedersen et skridt tilbage fra begejstringen for CL i sprogundervisningen og gransker CL kritisk og reflekterende. Han undersøger først hvad det er CL generelt kan og ikke kan; for det andet undersøger han hvordan brugen af CL i sprogundervisningen forholder sig til aktuelle former for sprogfagsdidaktik; og for det tredje sætter han brugen af CL ind i en større uddannelsespolitisk sammenhæng.

Genre: artikel | Omfang: 11 sider | Årstal: 2011

Læs mere