Gymnasieskolen imellem fag og sag – flerfaglighed i Almen Studieforberedelse

Søren C. Sørensen, Ole R. Christensen, Diana Stentoft & Paola Valero

Hvad er forudsætningerne for det succesfulde tværfaglige projekt? Med udgangspunkt i fokusgruppeinterviews med elever og lærere fra fire deltagende gymnasier, evalueres det flerfaglige samspil i udviklingsprojektet “Energi i Husholdningen”. Det konkluderes at hvis man ikke omlægger undervisningen i retning af den sag-orienterede undervisningsform, får det sag-orienterede samarbejde meget trange kår.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 20 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Almen studieforberedelse og kravet til universiteterne

Hans Fink

Gymnasiereformen stiller nye krav til gymnasielærerne, men også nye krav til de universiteter, der skal uddanne fremtidens gymnasielærere. Almen studieforberedelse er nok det mest nybrydende og perspektivrige element i reformen, og dette element stiller særlige krav om, at universiteterne styrker og koordinerer den undervisning i videnskabsteori, der allerede i princippet er gjort obligatorisk på alle fagstudier.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2004

Læs mere

Gymnasiereformens modernisering af almendannelsen

Jens Erik Kristensen

Den nye gymnasiereform lægger med faget almen studieforberedelse op til en nytænkning af perspektivet for almendannelsen. Artiklens forfatter beskriver almendannelsens historie og redegør for idéen bag den nye almendannelse, der ikke som tidligere alene tager afsæt i individets udvikling, men i højere grad medtænker faglighed og samspil mellem fagene

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2004

Læs mere