Om at analysere kultur i læremidler

Karen Risager

I artiklen gennemgåes tre almindelige modeller til analyse af kultur i læremidler i sprogfagene, hhv. indholdsanalyse, interkulturel analyse og magtanalyse, med henblik på at opnå en forståelse af læremidlernes rolle i uddannelse og samfund.

Genre: artikel | Omfang: 9 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Klare profiler i studieretningerne

Tina Høegh

Rapporten beskriver den indsamlede viden om erfaringer, processer og resultater som de fjorten gymnasiers projekter med studieretningsprofilering viste i første fase for FAN-projektet (Formidling, Analyse og Netværksprojekt)

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 49 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Motiverende relationer

Dorte Ågård

Dorte Ågård bygger sin afhandling op omkring den forskningsbaserede antagelse om, at relationen mellem lærer og elev har stor betydning for problemerne i undervisningen og spørgsmålet: hvilken betydning har relationen mellem lærer og elev for gymnasieelevers motivation i praktisk undervisning?

Genre: afhandling | Omfang: 244 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Making Sense of Evidence in Teaching

Ane Qvortup & Thomas R.S. Albrechtsen

The aim of this article is to call for research that focuses specifically on how
teachers make use of various kinds of evidence or data in their teaching practice.
Although the authors identify with some of the critics of the evidence-based teaching
movement, they argue that, by acknowledging the unique character of the teaching
profession, the discourse on evidence can be fruitfully integrated within the daily
life of schools. In this article, they suggest two broad questions which can help
guide future research into teachers’ use of evidence and data in their professional
practice.

Genre: Artikel | Omfang: 14 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Who Knows?

Gert Biesta

According to Gert Biesta, the main problem with the idea of turning education into an
evidence-based or evidence-informed profession is that it relies on a quasi-causal conception of education, one in which the acts of educators are seen as causes that in some way bring about or produce effects on the side of the students.

Genre: Artikel | Omfang: 7 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Approaches to The Notion of Evidence and Evidence-based Education in Denmark: Contributions and Discussions

Ane Qvortup, Karen Bjerg Petersen & David Reimer

In this article, the authors point to the different notions evidence in the evidence-based education. They introduce the following tracks in the understanding of the notion of evidence: The experimental track, the critical track, and finally the pragmatic track.

Genre: Artikel | Omfang: 10 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i de gymnasiale uddannelser

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg, Neriman Tiftikci & Stinna Vestergaard

Tænketanken DEA har bestilt en systematisk forskningskortlægning af den empirisk funderede viden fra den gymnasiale uddannelsesforskning. Formålet med kortlægningen har været, at kunne besvare et specifikt spørgsmål: Hvilke politisk håndterbare forhold kan via en målrettet indsats gøre en forskel i forhold til elevoptag, elevfrafald og elevudbytte på de gymnasiale uddannelser

Genre: Forskningskortlægning | Omfang: 80 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Evaluering af naturvidenskabelig almendannelse i stx- og hfuddannelserne

Jens Dolin, Lærke Bang Jacobsen, Sofie Birch Jensen & Bjørn Friis Johannsen

Undersøgelsen evaluerer gymnasiereformens intention om, at de naturvidenskabelige fag skal være med til at bære gymnasiets formål om at almendanne eleverne og besvarer følgende overordnede spørgsmål: Hvorledes har begreber om almendannelse i relation til de naturvidenskabelige fag sammenhæng med og hvorledes kan de genfindes i den naturfaglige undervisning og i elevers og kursisters udbytte af denne undervisning i det almene gymnasium og på hf, og hvilke barrierer for realisering af gymnasiereformens intentioner om fremme
af naturvidenskabelig dannelse kan identificeres?

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 134 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Geovidenskab på vej

Lene Møller Madsen & Rie Hjørnegaard Malm

Geovidenskab er et nyere fag i den danske gymnasieskole. Denne rapport søger at give indblik i de udfordringer og overvejelser som lærerne står med i undervisningen, de læringsmuligheder faget giver eleverne mulighed for, samt at give inspiration til de skoler som overvejer at udbyde geovidenskab på deres skole.

Genre: forskningsrapport | Omfang: 83 sider | Årstal: 2014

Læs mere