Globalt medborgerskab i gymnasiet

Bo Lauritzen & Anne Mette W. Nielsen

Forfatterne præsenterer læserne for en analytisk model der kan støtte planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb
med sigte på at unge kan se sig selv som en del af et verdensmedborgerskab. De giver et par konkrete eksempler på hvordan modellen har dannet udgangspunkt for undervisningsforløb i gymnasiet, det ene om trafficking og det andet om netbaseret kommunikation
mellem unge i Danmark og Pakistan der handler om forestillinger om levet liv.

Genre: artikel | Omfang: 8 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Verdensborgeren i sprog- og kulturpædagogikken

Karen Risager

Verdens sprog er globale fænomener, fastslår Karen Risager, som i sin artikel præciserer hvad det kan have af konsekvenser for sprog- og kulturpædagogikken. Sprog spreder sig gennem transnational mobilitet. Det samme sprog kan tales som modersmål, andetsprog og fremmedsprog i hele verden. Hendes budskab er derfor at al sprog- og kulturundervisning bør have et globalt sigte som en forudsætning
for at udvikle bevidste og engagerede verdensborgere.

Genre: artikel | Omfang: 7 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Attention to Attention: Reflexions on new Media in Education

Michael Paulsen & Jesper Tække

As wifi and social media have become become a part of students every day life, new challenges as well as new potentials for learning are opened up for the teachers. In this paper we qualify this interpretation theoretically through systems theory and medium theory.

Genre: Paper til fremlæggelse | Omfang: 13 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Selveje – mellem frihed og tvang

Dion Rüsselbæk Hansen

I samtiden kræves at gymnasierne selv og aktivt er i stand til at håndtere sit ‘varelager’ og at sætte ind i forhold til performativitet (skolens gøren og laden og outputtet af denne), markeds-føring, kundebetjening og omsætningshastighed. Denne artikel handler om hvad dette krav har og kan få af betydning for samtidens gymnasier.

Genre: Tidsskriftsartikel | Omfang: 3 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Eksamensgenrerne i dansk – Hvilke skriftlige ressourcer realiseres hos eleverne?

Anke Piekut

I de skriftlige eksamensgenrer i dansk på de fire ungdomsuddannelser opfordres eleverne til at skrive til et intenderet publi-kum eller et defineret medie. Men hvilke skrivekompetencer kræver genrernes formidlingskrav, og hvordan realiserer ele-verne disse krav? Min afhandling Genreskrivning i de fire gymnasiers danskfag undersøger dette aspekt ved genreskrivning.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: 3 sider | Årstal: 2012

Læs mere