Kan man lede uden at være leder?

Thomas R. S. Albrechtsen

På baggrund af en analyse af et møde mellem fire teamkoordinatorer i et handelsgymnasium stille artiklen spørgsmålet om, hvorvidt man kan lede uden at være leder, dvs. i hvor høj grad disse teamkoordinatorer faktisk kan siges at være i stand til at træffe beslutninger om og gennemføre noget essentielt sammen med deres studieretningsteam, eller om den reelle beslutningskompetence stadig ligger hos skoleledelsen og måske endda er blevet styrket gennem dannelsen af lærerteam.

Genre: Bidrag til antologi | Omfang: 23 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Opfølgning på ”Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen”

Mikkel Bergqvist (Metodekonsulent) & Rikke Sørup (Souschef)

Danmarks Evalueringsinstitut offentliggjorde i 2012 en rapport om betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen af de gymnasiale uddannelser. Dette notat følger op på udvalgte resultater i rapporten og indeholder supplerende tal for årgang 2010 og 2011. Notatet er rekvireret af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Genre: Notat | Omfang: 8 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Hf for unge med ASF – slutevaluering

Tine Holm (Projektleder)

Denne rapport er resultatet af slutevalueringen af det første forsøg med en toårig hf-forsøgsordning for kursister med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole. Forsøget vedrører en klasse, der startede deres uddannelse i august 2010 og afsluttede den i juni 2012. Rapporten har særlig fokus på 2. år af uddannelsen, hvor delevalueringsrapporten, som blev offentliggjort i 2011, havde fokus på 1. år. Tilsammen udgør de to rapporter evalueringen af begge år på hf-forsøgsuddannelsen.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 40 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Pædagogik og motivation

Finn Wiedemann & Lilli Zeuner

Rapporten fremlægger resultaterne af et følgeforskningsprojekt med fokus på anvendelsesorienteret undervisning i VUC og HF med særligt henblik på de unges motivation i forhold til uddannelse. Rapporten er senere blevet fulgt op af rapporten ‘Unges holdninger til pædagogik, viden og uddannelse’.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 216 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Fagdidaktikkens autonomi

Helle Munkholm Davidsen

Artiklen er en respons på Frede V. Nielsens artikel Fagdidaktik som integrativt relationsfelt (CURSIV 2012, 9) og har særlig fokus på fagdidaktikkens autonomi og på fagdidaktikkens indholdsbestemmelse, som den diskuterer nærmere ud fra Wolfgang Klafkis begreb om kategorial dannelse

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 11 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Fagdidaktiske diskurser: Fagdidaktik som videnskab, som politisk diskurs og som praksisvejledning

Jens Jørgen Hansen

Artiklen skitserer tre diskurser eller tre måder at tale om fagdidaktik på: fagdidaktik som videnskab, fagdidaktik som politisk diskurs og fagdidaktik som praksisvejledning. De tre diskurser afspejler forskellige opgaver og funktioner som fagdidaktik kan kvalificere i forhold til den pædagogiske forskning og virksomhed. Fagdidaktik har ikke en entydig opgave og funktion. Dens opgaver afhænger af, hvem der formulerer en fagdidaktik, hvem der bruger en fagdidaktik og hvordan fagdidaktik bruges. De forskellige fagdidaktiske diskurser beskrives i det følgende ud fra følgende kriterier: formål, funktion og repræsentation.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 11 sider | Årstal: 2012

Læs mere