Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 3: Overgang fra gymnasiet til engelsk på universitetet En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet på universitetet

Dorte Ågård

Artiklen undersøger, hvordan nystartede studerende på engelskstudiet ved Aarhus Universitet oplever sammenhængen mellem de studiekompetencer, de lærer på gymnasiet, og dem der kræves på 1. semester.

Genre: Bidrag til forskningsrapport | Omfang: 18 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 2: Progression i matematik og naturvidenskab fra grundskole til stx – hvordan kan det blive helt forkert i gymnasiet at bruge det, man har lært?

Lena Lindenskov, Karsten Enggaard, Annemarie Møller Andersen & Helene Sørensen

Artiklen belyser, hvordan faglige og studiemæssige forudsætninger i naturfag og matematik, betones i overgangen mellem grundskole og stx.

Genre: Bidrag til forskningsrapport | Omfang: 36 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Når gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 7: Opsamling og handlemuligheder

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 7 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. I kapitlet samles der op på hovedtrækkene i bogens analyse og peges kort på nogle af de handlemuligheder, der findes for de aktører, som har magt og indflydelse til at gøre noget: Lærerne,
skolens ledelse og politikere og embedsmænd.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 27 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Når gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 6: Hjemme- og fritidsliv

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 6 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. I kapitlet flyttes opmærksomheden til elevernes hjemme- og fritidsliv, herunder ikke mindst elevernes forvaltning af skolens kolonisering af livet uden for skoletiden i form af lektier og de prioriteringer, det er nødvendigt for eleverne at foretage.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 36 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Når gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 5: Klassen og det sociale miljø

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 5 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. I kapitlet sættes fokus på elevernes oplevelser af lærerne og af hinanden som gymnasieelever. I kapitel 5 flyttes blikket til elevernes oplevelser af sociale relationer i klassen og på skolen, og hvilken betydning disse relationer har for elevernes oplevelser af at gå i gymnasiet.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 25 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Når gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 4: Den gode lærer og den gode elev

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 4 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. I kapitlet sættes fokus på elevernes oplevelser af lærerne og af hinanden som gymnasieelever.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 37 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Når Gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 3: Undervisning, sprog og deltagelse

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 3 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. Kapitlet analyserer elevernes oplevelser af selve undervisningen, deres oplevelser af forskellige undervisningsformer og deltagelse (eller ikke-deltagelse) i undervisningen.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 31 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Når Gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 2: Fag, kriterier og karakterer

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er andet kapitel i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. Kapitlet handler om elevernes fortællinger om det faglige i gymnasiet. Hvordan oplever de fagene og kriterierne for, hvad det er, de skal kunne?

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 32 sider | Årstal: 2009

Læs mere