Sproghistorie i Almen sprogforståelse (AP) i gymnasiet. En bro til sprogstudier på universitetet?

Viggo Bank Jensen & Erling Strudsholm

De to forfattere peger i deres artikel på muligheden for at slå bro mellem gymnasie- og universitetsundervisningen med henblik på at give de kommende fremmedsprogsstuderende et bedre grundlag for sprogstudiet og gymnasielærerne bedre muligheder for efteruddannelse.

Genre: artikel | Omfang: 10 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Professioner, paradokser og strategier i organisatorisk forandring – et studie i tilblivelsen af det ny gymnasium

Alice Juel Jacobsen

Afhandlingen udforsker den organisatoriske forandring, der finder sted i samspillet mellem ledelse og fagprofessionelle medarbejdere i tre danske gymnasieskoler efter gymnasiereformen i 2005.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 390 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 6: Fransk og tysk fra grundskole til universitet: En undersøgelse af læreplaner

Hanne Leth Andersen & Christina Blach

Fokus for kapitlet er en undersøgelse af progressionen i beskrivelserne af kompetencerne i læringsmålene for tysk og fransk på de forskellige niveauer samt af hvilket sprogsyn og læringssyn, der ligger bag beskrivelserne af mål, eksamensformer og anbefalede undervisningsformer.

Genre: Bidrag til forskningsrapport | Omfang: 35 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 5: Progression i matematiske kompetencer? En analyse af systemforventninger for matematik i overgangene mellem grundskolen, det almene gymnasium og universitetet

Bettina Dahl

Kapitlet vil undersøge, om der er progression i matematiske kompetencer, set fra systemets forventninger, ved overgangene mellem grundskolen og det almene gymnasium samt mellem det almene gymnasium og universitetet.

Genre: Bidrag til forskningsrapport | Omfang: 18 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 4: Overgange imellem stx og universitet – fagligheder og introforløb

Morten Misfeldt & Finn Bendixen

Hvordan adresserer universiteterne overgangsproblematikken, når de nye studerende skal igang med at læse? Artiklen undersøger sammenhængen mellem faglige og sociale elementer af indslusningen på en naturvidenskabelig uddannelse.

Genre: Bidrag til forskningsrapport | Omfang: 15 sider | Årstal: 2009

Læs mere