Lærerroller i praksis: Anden delrapport fra forskningsprojektet Nye lærerroller efter 2005-reformen

Lilli Zeuner, Steen Beck, Lars Frode Frederiksen & Michael Paulsen

Med denne anden delrapport fra forskningsprojektet Nye lærerroller efter 2005-reformen sættes der fokus på de aktiviteter, der foregår i de gymnasiale uddannelser som konsekvens af reformen.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 390 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Udvikling af matematisk modelleringskompetence som matematikundervisningens omdrejningspunkt – hvorfor ikke?

Tomas Højgaard Jensen

Denne afhandling er et af resultaterne af et kombineret forsknings- og udviklingsprojekt indenfor
matematikkens didaktik. Projektet har bestået i at gennemføre en systematisk undersøgelse
struktureret omkring spørgsmålet: Hvorfor er matematisk modellering ikke matematikundervisningens omdrejningspunkt?

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 428 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Mellem kreativitet og instrumentalisering: Om professionalisering og handlestrategier i undervisningen

Jakob Ditlev Bøje

Artiklen omhandler professionalisering af gymnasielærere, mere konkret deres måde at indgå i teamsamarbejde og praktisere den overgang fra privatpraktiserende lærer til teamlærer, som ønskes i forlængelse af den seneste (2005) reform af gymnasiet.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 24 sider | Årstal: 2007

Læs mere