Den matematikhistoriske dimension i undervisning – generelt set

Uffe Thomas Jankvist

I artiklen diskuterer Uffe Thomas Jankvist hvilken rolle matematikkens historie skal have i undervisningen i gymnasiet. Til formålet opstiller han en adskillelse af såkaldte “i-matematiske”, de “om-matematiske” og “medmatematiske” aspekter af faget matematik.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 21 sider | Årstal: 2007

Læs mere

SOS-projektet – didaktisk modellering af et sammenhængsproblem

Tomas Højgaard & Jensen Morten Blomhøj

Artiklen diskuterer det såkaldte SOS-projekt, hvor matematiklærere fra grundskolen, gymnasiet og læreruddannelsen har samarbejdet med matematikdidaktiske forskere om at undersøge og afhjælpe nogle af de udfordringer som danske elever møder i matematik ved overgangen fra grundskole til gymnasium.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 29 sider | Årstal: 2007

Læs mere

En lommeregnerstøttet tilgang til grænseværdier og uendelighed i gymnasiets matematikundervisning

Martin Sonnenborg

Artiklen udpeger en række fordele ved brug af avancerede symbolske lommeregnere. Dette gøres med udgangspunkt i to undervisningssituationer omhandlende grænseværdier og uendelighedsbegrebet. Det konkluderes at især den sidste af disse to undervisningssituationer fremmer elevernes personliggørelse af den tilsigtede viden.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 14 sider | Årstal: 2007

Læs mere