Læremidler – evaluering af læremidler i det almene gymnasium

Flemming B. Olsen

Denne rapport er resultatet af en konkret evaluering af en række læremidler, som lærere og elever har foretaget. Dokumentarudsendelsen ”Magtens Billeder” med tilhørende hjemmeside er blevet undersøgt som et særligt læremiddel. Undersøgelsen er et bidrag til at fokusere på læremidlernes rolle og funktion i gymnasiet.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 106 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Evaluering af it på de fire gymnasiale uddannelser

Poul Schjørring (Projektleder)

Rapporten evaluerer integrationen af it i undervisningen på de fire gymnasiale uddannelser og afdækker hvordan integrationen af it indgår i den pædagogiske praksis samt hvordan den påvirker arbejdet med at give eleverne faglige og studiemæssige kompetencer.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 116 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Historie er ikke, hvad det var engang

Kirsten Augustesen

Historiefaget i gymnasieskolen har udviklet sig fra at være primært et fortidsfikseret fag til at være et fag der udvikler identitet og historisk bevidsthed på baggrund af metodiske redskaber. Kirsten Augustesen beskriver fagets udvikling som en konkurrence mellem synsvinklerne overblik- og sammenhængsforståelse, redskabsorientering og bevidsthedsdannelse.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2004

Læs mere

På vej mod et nyt hf – Resultater af hf-evalueringsgruppens arbejde

Poul Skov, Erik von Essen, Inge Heise, Lars Klewe, Sven Erik Nordenbo & Elsebeth Sanden

Rapporten er blevet til i forlængelse af en række på 38 forsøg i det 2årige hf, som blev igangsat i 1997. I rapporten fremlægger evalueringsgruppen de sidste enkeltevalueringer, sammenfatter sine analyser og konklusioner af det samlede forsøgsarbejde og kommer på grundlag heraf med
konkrete udspil og anbefalinger vedrørende hf’s fremtid.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 212 sider | Årstal: 2001

Læs mere