Hvilken rolle spiller kunst og kunstneriske processer i gymnasiet?

Anne Mette W. Nielsen

Arbejdet med de forskellige fags særlige bidrag til et givent genstandsfelt og elevernes involvering i, hvordan man observerer, forstår og sammenfatter viden betyder, at metoder, der er eksplorative og eksperiment-orienterede, får en større plads i gymnasiets undervisning. Det interessante i den undervisningsudvikling er, at den åbner for, at kunst og kunstneriske processer får en ny rolle.

Genre: Bidrag til antologi | Omfang: 3 sider | Årstal: 2016

Læs mere

Abduktive læreprocesser

Rasmus Hjorth

Forsker Rasmus Hjorth trækker på sine erfaringer som gymnasielærer i sin afhandling og stiller skarpt på at udvikle og udforske undervisning, der kan belyse mulighederne for at styrke kreative kompetencer hos eleverne uden at gå på kompromis med faglige mål og institionelle rammer. Han opstillede 30 lektioner som dannede det empirisk grundlag for at undersøge problemstillingen i praksis.

Genre: afhandling | Omfang: 421 sider | Årstal: 2016

Læs mere

Inklusionspædagogik – et didaktisk grundvilkår på VUC

Lea Lund Larsen

Forsker Lea Lund Larsen belyser, hvordan lærere på VUC håndterer og oplever den påtvungne inklusionsramme.
Hun illustrerer, hvordan VUC’s klasserum fordrer konstant undervisningsdifferentiering og variation i metoder, hvor lærerne påtager sig divergerende roller i bestræbelserne på at opfylde de mange behov.

Genre: artikel | Omfang: 15 sider | Årstal: 2015

Læs mere

Formativ feedback og ny undervisningspraksis

Anke Piekut

Københavns VUC deltog i et udviklings- og interventionsprojekt om nye undervisningsformer, ny evalueringspraksis og skriftlighed.
Målet var at udvikle nye former for respons/feedback i forbindelse med det skriftlige og mundtlige arbejde for at kvalificere kursisternes faglige progression. På baggrund af undervisernes tilbagemeldinger og erfaringer peger forsker Anke Piekut på en række relevante indsatsområder og giver gode råd til, hvordan underviserne kan kvalificere arbejdet med kursisternes faglige ressourcer.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 41 sider | Årstal: 2015

Læs mere

Making Sense of Evidence in Teaching

Ane Qvortup & Thomas R.S. Albrechtsen

The aim of this article is to call for research that focuses specifically on how
teachers make use of various kinds of evidence or data in their teaching practice.
Although the authors identify with some of the critics of the evidence-based teaching
movement, they argue that, by acknowledging the unique character of the teaching
profession, the discourse on evidence can be fruitfully integrated within the daily
life of schools. In this article, they suggest two broad questions which can help
guide future research into teachers’ use of evidence and data in their professional
practice.

Genre: Artikel | Omfang: 14 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Who Knows?

Gert Biesta

According to Gert Biesta, the main problem with the idea of turning education into an
evidence-based or evidence-informed profession is that it relies on a quasi-causal conception of education, one in which the acts of educators are seen as causes that in some way bring about or produce effects on the side of the students.

Genre: Artikel | Omfang: 7 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Approaches to The Notion of Evidence and Evidence-based Education in Denmark: Contributions and Discussions

Ane Qvortup, Karen Bjerg Petersen & David Reimer

In this article, the authors point to the different notions evidence in the evidence-based education. They introduce the following tracks in the understanding of the notion of evidence: The experimental track, the critical track, and finally the pragmatic track.

Genre: Artikel | Omfang: 10 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen

Helle Mathiasen, Majken Leth Gudnitz, Lene Tortzen Bager & Mette Brinch Thomsen

Forskningsrapporten tager afsæt i otte skoleprojekter, alle afviklet i perioden 2013-2014. I rapporten diskuteres skoleprojekterne ud fra overordnede temaer: innovationskompetencer og kommunikation i undervisningsorganisering og undervisningsformer, med fokus på lærer- og elevroller.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 134 sider | Årstal: 2014

Læs mere