På vej mod et nyt hf – Resultater af hf-evalueringsgruppens arbejde

Poul Skov, Erik von Essen, Inge Heise, Lars Klewe, Sven Erik Nordenbo & Elsebeth Sanden

Rapporten er blevet til i forlængelse af en række på 38 forsøg i det 2årige hf, som blev igangsat i 1997. I rapporten fremlægger evalueringsgruppen de sidste enkeltevalueringer, sammenfatter sine analyser og konklusioner af det samlede forsøgsarbejde og kommer på grundlag heraf med
konkrete udspil og anbefalinger vedrørende hf’s fremtid.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 212 sider | Årstal: 2001

Læs mere

Historie med samfundskundskab i det almene gymnasium

Michael Andersen (Projektleder)

Rapporten fremlægger en evaluering af faget historie med samfundskundskab i det almene gymnasium. Evalueringen forsøger at sammenholde gymnasiebekendtgørelsens og fagbilagets mål og rammer med den virkelighed elever, lærere og ledelser beskriver i dokumentationsgrundlaget.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 209 sider | Årstal: 2001

Læs mere

Naturvidenskab og elevernes natur

Kirsten Paludan

Forskning i læremønstre påpeger at vi er biologisk disponerede til at lære en slags matematik og naturvidenskab. Men hvis det at lære naturvidenskab og matematik er noget, vi er født til, hvorfor i alverden går det så tit galt i skolen? Dette spørgsmål forsøger Kirsten Paludan at besvare.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2001

Læs mere

At lære fysik – Et studium i gymnasieelevers læreprocesser i fysik, kapitel 7: Repræsentationsformer i fysik

Jens Dolin

Formålet med dette afsnit er at indkredse hvilke krav, der stilles til eleverne i fysik. Hvad vil det sige at kunne fysik? Hvornår har man egentlig forstået fysikken? Jeg vil prøve at opstille et generelt begrebsapparat, som kan indfange fagets mange aspekter, således som de er udviklet i gymnasieskolen.

Genre: Kapitel i forskningsrapport | Omfang: 14 sider | Årstal: 2001

Læs mere

Prøver og eksamen – norm og udfordring – set i et historisk perspektiv

Harry Haue

Et fattigt, enevældigt samfund måtte nødvendigvis centralisere kontrollen med studentereksamen, men i takt med det danske samfunds materielle vækst og demokratisering var det både muligt og hensigtsmæssigt at udvikle eksamensformer, der var decentrale og samtidig nært knyttede til undervisningen.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2000

Læs mere

Billedkunst i gymnasiet

Marten Tiemensma

Artiklen rejser diskussionen om, hvordan faget billedkunst kan tilrettelægges, så flest mulige elever får maksimalt udbytte af det. Den kreative, frie udfoldelse er i følge artiklens forfatter kun interessant for klassens få potentielle kunstnere. Hvordan kan de andre i klassen lære noget fornuftigt?

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2000

Læs mere