Historie med samfundskundskab i det almene gymnasium

Michael Andersen (Projektleder)

Rapporten fremlægger en evaluering af faget historie med samfundskundskab i det almene gymnasium. Evalueringen forsøger at sammenholde gymnasiebekendtgørelsens og fagbilagets mål og rammer med den virkelighed elever, lærere og ledelser beskriver i dokumentationsgrundlaget.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 209 sider | Årstal: 2001

Læs mere

Naturvidenskab og elevernes natur

Kirsten Paludan

Forskning i læremønstre påpeger at vi er biologisk disponerede til at lære en slags matematik og naturvidenskab. Men hvis det at lære naturvidenskab og matematik er noget, vi er født til, hvorfor i alverden går det så tit galt i skolen? Dette spørgsmål forsøger Kirsten Paludan at besvare.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2001

Læs mere

At lære fysik – Et studium i gymnasieelevers læreprocesser i fysik, kapitel 3: X-klassen

Jens Dolin

Teksten undersøger hvilket lærings- og fysiksyn læreren og eleverne i gymnasieklassen X har, og hvordan det har udviklet sig. Formålet er at vise, hvorledes undervisningen er bygget op som følge heraf, og hvilken påvirkning denne organisering har haft på elevers holdninger og udbytte.

Genre: Kapitel i forskningsrapport | Omfang: 28 sider | Årstal: 2001

Læs mere