Integreret evaluering – et pædagogisk eksperiment

Torben Spanget Christensen

Artiklen tager udgangspunkt i et pædagogisk eksperiment kaldet den faglige evaluerende lærer-elevsamtale, der integrerer evaluering og undervisning i én arbejdsproces og leverer ‘her og nu’ evalueringer. Formålet er at undersøge den integrerede evaluering som en refleksion af den faglige undervisning.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 34 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Portfolioevaluering

Ellen Krogh & Mi’janne Juul Jensen

I rapporten undersøges international litteratur om portfolioevaluering med henblik på at indkredse potentialerne i portfolio som værktøj for læring og faglig udvikling for elever og lærere, og som evalueringsform der binder undervisning, læring og evaluering tæt sammen.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 123 sider | Årstal: 2003

Læs mere

Fag og fontange

Finn Hauberg Mortensen

Hvordan planlægges fagene i fremtidens gymnasium? I artiklen argumenterer Finn Hauberg Mortensen for at man i gymnasiets formålserklæring erstatter ’almen dannelse’ og ’studiekompetence’ med begreber, som er klare og kan bruges til planlægning og evaluering. Derudover anbefales en reorganisering af den faglige struktur op gymnasiet.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2002

Læs mere

Projektarbejde og evaluering i billedkunst i gymnasiet og hf

Lisa Laursen (fagkonsulent)

I skoleåret 1999-2000 arbejdede en gruppe billedkunstlærere med et udviklingsprojekt om projektarbejde og evaluering i billedkunst. Gruppen er sammensat, så den dækker over et så stort spektrum som muligt, og så alle niveauer i faget er repræsenteret: fællesfag på hf, tilvalg på hf, étårsforløb på VUC, obligatorisk niveau i gymnasiet og mellemniveau i gymnasiet – for til trods for næsten enslydende fagbilag er der stor forskel på ovenstående niveauer, fagligt og pædagogisk. Udgangspunktet for gruppens arbejde var fra begyndelsen evalueringen af elevernes praktiske arbejde i faget. Denne rapport er resultatet af deres arbejde.

Genre: Rapport | Omfang: 76 sider | Årstal: 2001

Læs mere