A Comparative Perspective on Teacher Collaboration: the Cases of Lesson Study in Japan and of Multidisciplinary Teaching in Denmark

Carl Winsløw

Artiklen sammenligner to forskellige former for lærersamarbejder og undersøger, hvordan disse samarbejder påvirkes af forskellige faktorer. Særligt fokuseres der på ‘paradidaktiske infrastrukturer’, idet det foreslås, at studiet af disse kan hjælpe os til at klare udfordringer, fx i forbindelse med uddannelsesreformer.

Genre: Bidrag til antologi | Omfang: 14 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Formative assessment: A critical review

Randy Elliott Bennett

Randy Bennett tager pulsen de påståede postive virkninger af formativ evaluering. Han peger på, at formativ evaluering lider under, ikke at være specifikt anvendelig indenfor forskellige kontekster og foreslår at man i højere grad bruger tid på at gøre formativ evaluering praksisnær og anvendelig for lærerne.

Genre: artikel | Omfang: 20 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Kollegial supervision i gymnasieskolen

Hanne Leth Andersen & Lene Tortzen Bager

Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet har i 2008-2009 gennemført projektet Udvikling og afprøvning af redskab til kollegial supervision i gymnasieskolen, støttet af SCKK. I nærværende arbejdspapir indgår formuleringer fra deltagernes forventningspapirer, slutrapporter og fra spørgeskemaevalueringen ved forløbets afslutning.

Genre: Arbejdspapir | Omfang: 31 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Transforming K-12 Assessment: Integrating Accountability Testing, Formative Assessment, and Professional Support

Randy Elliot Bennett & Drew H. Gitomer

Førende amerikanske forskere Randy E. Bennett og Drew Gitomer stiller skarpt på hvilke udfordringer den stigende brug af test i skolesystemet medfører. Desuden forholder de sig til om udvikling i forskningsområder som kognitionsteorier, psykometri og teknologi kan have en effekt på evalueringskulturen.

Genre: artikel | Omfang: 26 sider | Årstal: 2008

Læs mere

En ekstra chance

Ellen Krogh

Undersøgelsen søger at indkredse læring i relation til undervisning og portfolioevaluering. Det sker på baggrund at et empirisk studie af danskundervisning i en klasse på den københavnske vestegn.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 258 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Karaktergivning i praksis

Tanja Miller

Tanja Miller har skrevet ph.d.-afhandling om karakterer i gymnasiet. Hun mener, at karakterskalaer formidler konsensus om samfundets krav til en opvoksende generation, og derfor afspejler de samfundsudviklingen. Her skriver hun om, hvordan karakterer bliver til i praksis, og hvordan moderne unge modtager dem.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2006

Læs mere

Integreret evaluering – en undersøgelse af den fagligt evaluerende lærer-elevsamtale som evalueringsredskab i gymnasial undervisning

Torben Spanget Christensen

Ph.d.-afhandlingen undersøger, om der i praksis kan udvikles og gennemføres en undervisningsintegreret og dialogisk evaluering i den gymnasiale undervisning som en systematisk refleksion af undervisningen. Dette gøres empirisk ved en undersøgelse af den fagligt evaluerende lærer-elevsamtale i 8 gymnasiale klasser.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 328 sider | Årstal: 2004

Læs mere