Det ‘sikre’ valg i en uvis fremtid: En sociologisk analyse af unges motiver for valg af ungdomsuddannelse

Tilde Mette Pless

Afhandlingen konkluderer, at unges motiver og valgprocesser er særligt påvirket af en uddannelsespolitisk rationalitetsforståelse samt strukturelt betingede muligheder i uddannelsessystemet. Men på den anden side er der også spor af, at de unge tænker ud fra motiver, som overskrider de dominerende forståelser af det rationelle valg.

Genre: afhandling | Omfang: 391 sider | Årstal: 2018

Læs mere

Htx i fremtidens gymnasiale landskab

Lars Ulriksen

Artiklen diskuterer mulighederne og udfordringerne for htx i forbindelse med gymnasiereformen. Htx har både erfaringer med væsentlige aspekter af reformen og skal samtidig finde en balance i landskabet mellem traditionerne i (især) det almene gymnasium og erhvervsuddannelserne.

Genre: Kapitel i antologi | Omfang: 16 sider | Årstal: 2004

Læs mere