Pædagogisk ledelse og ledelsesredskaber i det almene gymnasium

Bo Söderberg (Projektleder)

Rapporten belyser lederrolle og ledelsesbegrebet på de gymnasiale uddannelser i forhold til såvel pædagogisk udvikling som de krav der følger af gymnasiereformen i 2005. Undersøgelsen fokuserer på ledelsen i det almene gymnasium, men med et tværgående perspektiv således at ledelsesmæssige erfaringer fra det erhvervsgymnasiale område også inddrages.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 43 sider | Årstal: 2004

Læs mere

100 år i åndernes rige – det danske gymnasium 1903-2003

Keld Grinder-Hansen

Dansk skolemuseum markerer hundredeåret for den højere almene skolelov af 1903 som dermed skabte en helhed i det danske undervisningssystem med mellemskolen som bindeled mellem grundskole og gymnasium. Museumsdirektør Keld Grinder-Hansen redegør for den historiske baggrund for museets udstilling, samt dens mål.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2003

Læs mere

Fag og fontange

Finn Hauberg Mortensen

Hvordan planlægges fagene i fremtidens gymnasium? I artiklen argumenterer Finn Hauberg Mortensen for at man i gymnasiets formålserklæring erstatter ’almen dannelse’ og ’studiekompetence’ med begreber, som er klare og kan bruges til planlægning og evaluering. Derudover anbefales en reorganisering af den faglige struktur op gymnasiet.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2002

Læs mere