Promises of reflexivity – Managing and Researching Inclusive Schools

Helene Ratner

Undersøger, hvordan danske skoleledere arbejder med inklusion i målsætningen om at inkludere flere elever med særlige behov i folkeskolen. Studiet har også relevans for gymnasieskolernes arbejde med inklusion. Bemærk, at afhandlingen er skrevet på engelsk.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 286 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Selveje – mellem frihed og tvang

Dion Rüsselbæk Hansen

I samtiden kræves at gymnasierne selv og aktivt er i stand til at håndtere sit ‘varelager’ og at sætte ind i forhold til performativitet (skolens gøren og laden og outputtet af denne), markeds-føring, kundebetjening og omsætningshastighed. Denne artikel handler om hvad dette krav har og kan få af betydning for samtidens gymnasier.

Genre: Tidsskriftsartikel | Omfang: 3 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Gymnasier der rykker: En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Ulf Hjelmar, Niels Egelund & Jill Mehlbye

Der er gennemført kvalitative undersøgelser på otte gymnasier. Undersøgelsen kan tjene til inspiration og debat på alle gymnasier om, hvordan man sikrer et godt arbejds- og undervisningsmiljø, som kan fremme gode resultater målt på elevkarakterer og elevfastholdelse.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 80 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Noisy Management – A History of Danish School Governing from 1970-2010

Justine Grønbæk Pors

fortæller historien om, hvordan danske kommuner igennem de sidste 40 år langsomt har tildelt den enkelte skole organisatorisk selvstændighed og højere grad af selvledelse. Afhandlingen bidrager samtidig til studiet af moderne velfærdsledelse.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 363 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Rektor tænker organisation: Organisationsforestillinger i lyset af den dobbelte reform af det almene gymnasium.

Peter Henrik Raae

En teoretisk og empirisk analyse af ‘forestillinger om organisation’ som håndtering af det væsentlige krydspres, der er en følge af de to reformer: indholdsreformen fra 2005 og strukturreformen fra 2007. På baggrund af rektorinterviews og af analyser af konkurrerende og konfliktuerende pres fra omverdenen, diskuteres forskellige modeller for organisation.

Genre: Forskningsmonografi | Omfang: 170 sider | Årstal: 2008

Læs mere