Forskningskortlægning og vidensspredning inden for ungdomsuddannelserne

Peter Koudahl, Kira Solveig Larsen, Bente Bjørnholt & Katrine Nøhr

Rapporten undersøger, hvordan forskning spredes, anvendes og generes. De konkluderer blandt andet:
Undervisere oplever i nogen grad, at det er en udfordring at finde relevant viden eller gennemskue, hvordan ny viden skal omsættes til konkrete aktiviteter i undervisningen.
Deres primære udfordring er dog at finde tid og ressourcer til at søge ny viden og omsætte viden til praksis.
Adgang til relevant viden forudsætter tid samt en klarhed og målrettethed i forhold til, hvilken type af viden der efterspørges, og hvad den viden konkret skal bruges til.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 92 sider | Årstal: 2018

Læs mere

Fysik i skolen – skolen i fysik

Rapporten indeholder den første nationale evaluering af faget fysik i det almene gymnasium. Evalueringen fokuserer på undervisningens faglige indhold, tilrettelæggelse og undervisningsformer, skriftligt arbejde samt fysikfaget og skolen.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 293 sider | Årstal: 2001

Læs mere

Øvelse gør ikke Master

Finn Hauberg Mortensen

Målet med pædagogisk forskning må være optimering af den enkeltes uddannelsesmuligheder og af samfundets vidensomsætning. Det kan kun nås, hvis den viden, som forskningen udvikler, vurderer og forvalter, indbygges i den undervisning, som foregår. Vi må kunne bruge resultaterne af de forsøg, der foregår, ligesom vi bør have adgang til at drage nytte af den forskning, som finder sted herhjemme og i de lande, vi kan lære mest af. Konkret stiller dette krav om, at undervisningen i øget grad bliver forskningsbaseret, også når det gælder den pædagogiske dimension.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2001

Læs mere

Hvad kan vi lære af udlandet?

Carsten Claussen & Adda Hæstrup (red.)

Rapporten er et genoptryk af tre rejserapporter skrevet i forbindelse med en gruppe gymnasielæreres studierejser til Holland, Norge og Canada. Derudover indeholder rapporten noter fra en konference, der blev afholdt efter rejserne. Fokusområderne er skoleudvikling, læreruddannelse, forskning og ledelse.

Genre: Rapport | Omfang: 105 sider | Årstal: 2000

Læs mere