Musikfaget i undervisning og uddannelse

Sven-Erik Holgersen (red.), Finn Holst (red.) & Nicolas Marinos

Artiklen optegner udviklingen af musikfaget fra 1958-2020 – fra grengymnasiet i 1958, overtaget af valgfagsgymnasiet i 1988 og herefter studieretningsgymnasiet i 2005. Nicolas Marinos dykker ned i betingelserne for faget fra særligt 2008-2018 og opsummerer, at udviklingen for musikfaget i de seneste 10 år vi har statistik viser, at faget har lidt et stort domænetab på stx på B-, og C-niveau, hvor det tyder på, at konkurrencen fra de andre kunstneriske fag har udfordret faget.

Genre: forskningsrapport | Omfang: 24 sider | Årstal: 2020

Læs mere

Rytmisk musik, kreativitet og dannelse. Til besvarelse af spørgsmålet: Hvorfor er musik vigtig?

Lars Geer Hammershøj

Tesen i denne artikel er, at musik er en praksis, der umiddelbart former forholdet mellem selv og socialitet, og som sådan er en både kreativ og dannende praksis. Af denne tese følger, at svaret på spørgsmålet, om hvorfor musik er vigtigt, er, at musik praktiserer og spejler dannelsesprocesser. Det er således heller ikke tilfældigt, at vor tids musik er den rytmiske musik. Tværtimod er det tesen, rytmisk musik udtrykker og praktisere samtidens dannelsesformer, og at disse har karakter af selvdannelse.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 18 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Færdighedsdimensionen

Sven-Erik Holgersen

Artiklen søger at indkredse, hvad der er specifikt ved færdigheder i musisk-æstetiske fag, samtidig med at de kan anskues i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv. Et gennemgående syn i denne artikel er, at færdigheder må forstås ud fra, hvordan de er forankret i levet liv, herunder deres kropslige forankring.

Genre: Forskningskriftsartikel | Omfang: 17 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Det kunstneriske fagområde på stx og toårigt hf

Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)

Rapporten belyser hvilken betydning gymnasiereformen fra 2005 har haft for det kunstneriske fagområde på stx og toårigt hf og er den ene af fire fagområdeevalueringer som Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført for Undervisningsministeriet.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 50 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Sanselig-æstetisk erfaring

Frederik Pio

Med baggrund i den fænomenologisk-hermeneutiske filosofis tematisering af menneskets væren-i-verden tager forfatteren afstand fra den målstyrede rammesætning af de sanseligt-æstetiske fag i uddannelsessystemet som helhed. Der argumenteres for at den sanselige erfaringsdannelse har en vigtig plads i den sammenhæng.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 32 sider | Årstal: 2009

Læs mere