Report on current state of the art in formative and summative assessment in IBE in STM – Part I

Sascha Bernholt, Silke Rönnebeck, Mathias Ropohl, Olaf Köller & Ilka Parchmann

ASSIST-ME (Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education) designer en række nye evalueringsmodeller med afsæt i både summativ og formativ evaluering. I denne rapport samles forskning, som vil danne grundlaget for projektet.

Genre: forskningsrapport | Omfang: 124 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Matematikkens nye skrivere

Steffen Møllegaard Iversen

Matematik er et fag som dele vandene hos eleverne fordi det knytter an til deres identitet og selvbillede. Ph.d.- studerende Steffen Møllegaard Iversen forsøger at give svar på hvordan skrivning kan udvikles i matematik i gymnasiet og udfordre identiteten både i selve faget og hos eleven.

Genre: Interview | Omfang: 2 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Dovne drenge eller dødbringende matematik?

Crilles Bacher, Steffen I. Iversen, Kjeld Bagger Laursen & Lars Ulriksen

Artiklen undersøger forskellene i drengenes hhv. pigernes præstationer i folkeskolen hhv. gymnasiet. Der gives forklaringer på, hvorfor karakteren i folkeskolen har lav prognoseværdi for karakteren i gymnasiet.

Genre: Forskningsartikel (peer review) | Omfang: 23 sider | Årstal: 2012

Læs mere

A Comparative Perspective on Teacher Collaboration: the Cases of Lesson Study in Japan and of Multidisciplinary Teaching in Denmark

Carl Winsløw

Artiklen sammenligner to forskellige former for lærersamarbejder og undersøger, hvordan disse samarbejder påvirkes af forskellige faktorer. Særligt fokuseres der på ‘paradidaktiske infrastrukturer’, idet det foreslås, at studiet af disse kan hjælpe os til at klare udfordringer, fx i forbindelse med uddannelsesreformer.

Genre: Bidrag til antologi | Omfang: 14 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Status på anvendt matematik på det almene gymnasium

Kasper Bjering Søby Jensen

I hvilken grad er anvendelse af matematik prioriteret i gymnasiets undervisning? Artiklen analyserer en række anvendte opgaver fra skriftlige opgavesæt brugt på A-niveau efter 2005 og konkluderer at anvendelseselementet kun i ringe grad får opmærksomhed som selvstændigt felt. Der diskuteres forskellige principielle og praktiske grunde til dette.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 16 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Kvalificering af elevernes stemme til udvikling af naturfagene – et praksiseksempel

Linda Ahrenkiel, Morten Rask Petersen, Claus Michelsen

Hvordan kan eleverne bidrage til at udvikle klasseundervisning i de naturvidenskabelige fag? Artiklen beskriver et fremtidsseminar hvor 29 gymnasieelever udarbejder forslag til forbedringer af form og indhold i fagene matematik, it, naturvidenskab og teknologi. Artiklen anbefaler afslutningsvist en højere grad af elevinddragelse i udviklingen af undervisningen.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 15 sider | Årstal: 2011

Læs mere