Brug af tasks i begynderundervisning i kinesisk

Mads Jakob Kirkebæk & Xiangyun Du

Artiklen beskriver, analyserer og diskuterer, hvordan brug af tasks i begynderundervisning i kinesisk kan afhjælpe problemer med studerendes manglende motivation og involvering, fordi tasks sætter de studerende i centrum af læreprocessen og motiverer dem til at involvere sig og deltage aktivt i undervisningen på måder, som sprogtilegnelsesforskere anser for vigtige for sprogtilegnelsen.

Genre: artikel | Omfang: 7 sider | Årstal: 2014

Læs mere