Giver det mening at forske i ’kulturfag’? På vej mod et studie af skrivning i dansk og engelsk i en gymnasiekontekst

Nikolaj Frydensbjerg Elf

Denne artikel stiller sig selv spørgsmålet: Hvordan kan man forske i ’kulturfag’, med særlig fokus på skrivning i dansk og engelsk på gymnasieniveau? Artiklens overskrift stiller det mere åbne spørgsmål: Giver det mening? Antagelsen er at det gør det; målet med denne artikel er at argumentere for hvorfor.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 27 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Sanselig-æstetisk erfaring

Frederik Pio

Med baggrund i den fænomenologisk-hermeneutiske filosofis tematisering af menneskets væren-i-verden tager forfatteren afstand fra den målstyrede rammesætning af de sanseligt-æstetiske fag i uddannelsessystemet som helhed. Der argumenteres for at den sanselige erfaringsdannelse har en vigtig plads i den sammenhæng.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 32 sider | Årstal: 2009

Læs mere