Scaffolding foreign language learners’ reading strategies using tablet computers at two secondary schools in Denmark

Natalia Auer

Afhandlingen sætter ud for at bidrage til forskning inden for digitale skriveredskaber og digital læring. Den tager afsæt i området, ved at identificere de kognitive og metakognitive fremmedsproglige læsestrategier, som studerende anvender, når de læser på mobilen eller tabletten.

Genre: Afhandling | Omfang: 304 sider | Årstal: 2018

Læs mere

Om at analysere kultur i læremidler

Karen Risager

I artiklen gennemgåes tre almindelige modeller til analyse af kultur i læremidler i sprogfagene, hhv. indholdsanalyse, interkulturel analyse og magtanalyse, med henblik på at opnå en forståelse af læremidlernes rolle i uddannelse og samfund.

Genre: artikel | Omfang: 9 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Making Sense of Evidence in Teaching

Ane Qvortup & Thomas R.S. Albrechtsen

The aim of this article is to call for research that focuses specifically on how
teachers make use of various kinds of evidence or data in their teaching practice.
Although the authors identify with some of the critics of the evidence-based teaching
movement, they argue that, by acknowledging the unique character of the teaching
profession, the discourse on evidence can be fruitfully integrated within the daily
life of schools. In this article, they suggest two broad questions which can help
guide future research into teachers’ use of evidence and data in their professional
practice.

Genre: Artikel | Omfang: 14 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Who Knows?

Gert Biesta

According to Gert Biesta, the main problem with the idea of turning education into an
evidence-based or evidence-informed profession is that it relies on a quasi-causal conception of education, one in which the acts of educators are seen as causes that in some way bring about or produce effects on the side of the students.

Genre: Artikel | Omfang: 7 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Approaches to The Notion of Evidence and Evidence-based Education in Denmark: Contributions and Discussions

Ane Qvortup, Karen Bjerg Petersen & David Reimer

In this article, the authors point to the different notions evidence in the evidence-based education. They introduce the following tracks in the understanding of the notion of evidence: The experimental track, the critical track, and finally the pragmatic track.

Genre: Artikel | Omfang: 10 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Interesseudvikling i naturfagene gennem faglig progression

Morten Rask Petersen

Morten Rask Petersens ph.d.-afhandling beskæftiger sig med interesseudvikling gennem en faglig progression. Gennem dens tre dele, en teoretisk, en empirisk og en praktisk, udvikles den position at emnerne ikke skal være interessante for at eleverne skal lære noget, men derimod at de skal lære noget for at de kan opfatte emnerne som interessante.

Genre: ph.d.-afhandling | Omfang: 246 sider | Årstal: 2012

Læs mere