The narratives of a multicultural classroom – A writing project and its unexpected outcome

Gitte Holten Ingerslev

Undersøgelse af læringsforståelser i en multikulturel gymnasieklasse. Artiklen fremfører det gavnlige i at danskundervisningen tager udgangspunkt i elevernes selvskrevne fortællinger, med henblik på at udvikle elevernes forståelse af gymnasiets dannelsesfundering og krav om selvstændig læringstilgang.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 12 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Udvikling af mundtlig kommunikativ kompetence gennem it?

Mads Th. Haugsted

Med udgangspunkt i undersøgelser af chat og netbaseret narrativitet som redskaber i grundskolens danskundervisning, argumenteres der for, at visse former for IT-baseret materiale muliggør en objektivering af det subjektive, med potentiale for udvikling af den i danskundervisning ofte oversete mundtlige kommunikative kompetence.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 31 sider | Årstal: 2008

Læs mere

At læse elever – Hvordan værdsættes personen i teksten i det gymnasieskriftlige?

Signe Pildal Hansen

Artiklen diskuterer retorikkens etosdyder som orienteringsinstanser i forbindelse med bedømmelse af gymnasiestiles dannelsesniveau. Tesen er, at moderne elevers dannelsesprojekter indebærer, at originalitet bliver en dyd i tilgift til de klassiske aristoteliske dyder (viden, moralsk habilitet og sansen for det passende).

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 20 sider | Årstal: 2008

Læs mere

En ekstra chance

Ellen Krogh

Undersøgelsen søger at indkredse læring i relation til undervisning og portfolioevaluering. Det sker på baggrund at et empirisk studie af danskundervisning i en klasse på den københavnske vestegn.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 258 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Forfattere i gymnasiet

Peter Kaspersen

Publikationen tager udgangspunkt i et Læselystprojekt, hvor unge forfattere har overtaget danskundervisningen i en kortere periode. Projektet blev afviklet i 2005 og 2006, hvor i alt seks forfattere gennemførte undervisningsforløb i elleve klasser i Odense, Århus og København.

Genre: | Omfang: 52 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Tekstens transformation – En undersøgelse af fortolkningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning

Peter Kaspersen

Formålet med denne afhandling er at belyse hvad der foregår i dansktimerne i det almene gymnasium og hf når lærer og elever sammen fortolker skønlitterære tekster. I kraft af sin udbredelse og hyppighed har denne aktivitet fået noget næsten naturligt og uomgængeligt over sig. Alle ved hvad der er tale om – analyse og fortolkning […]

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 507 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Praktisk originalitet – Om ethos som retorisk kategori og originalitet som ethosdyd i gymnasietekster (2/2)

Signe Pildal Hansen

Signe Pildal Hansens Ph.d.-afhandling undersøger hvilke skift i fordringer og retoriske former som har fundet sted i gymnasiets skriftlighed. Undersøgelsen arbejder med to teser: For det første at der over de sidste 35-40 år er sket et skift i betoning fra logos til ethos i vurderingen af tekster. For det andet, at der i forlængelse af denne betoning af ethos er kommer en ny ethosdyd til, nemlig originalitet.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 351 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Praktisk originalitet – Om ethos som retorisk kategori og originalitet som ethosdyd i gymnasietekster (1/2)

Signe Pildal Hansen

Signe Pildal Hansens Ph.d.-afhandling undersøger hvilke skift i fordringer og retoriske former som har fundet sted i gymnasiets skriftlighed. Undersøgelsen arbejder med to teser: For det første at der over de sidste 35-40 år er sket et skift i betoning fra logos til ethos i vurderingen af tekster. For det andet, at der i forlængelse af denne betoning af ethos er kommer en ny ethosdyd til, nemlig originalitet.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 351 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Læse- og stavefærdigheder i 1.g og 1. hf – og deres sammenhænge med gennemførelse og resultater i de almengymnasiale uddannelser

Carsten Elbro

Rapporten redegør for 1. g. og 1. hf-elevers læse- og stavefærdigheder og fokuserer på, hvordan det senere gik eleverne. Rapporten dokumenterer sammenhængene mellem læsefærdighederne ved starten af den gymnasiale uddannelse og deltagernes succes.

Genre: Rapport | Omfang: 39 sider | Årstal: 2004

Læs mere