Reform- og udviklingsarbejde – så det gør en forskel i undervisningen

Seminaret er UDSOLGT.  Skriv til peder@gymnasieforskning.dk og kom på ventelisten.
Sæt kryds i kalenderen d. 14. -15. maj! Bemærk ny dato!
Seminar med Paul Cobb om strategi- og organisationsudvikling med fokus på udvikling af kvalitet i undervisningen.
Vi er utrolig stolte over at have fået denne enestående mulighed for at arrangere et to-dages seminar med den verdenskendte amerikanske uddannelsesforsker Paul Cobb og to af hans forskningskolleger, Kara Jackson og Erin Henrick.
Seminariet har til formål at udvikle de deltagende skolers strategi og konkrete arbejde med at realisere deres specifikke indsatsområder for undervisning af høj kvalitet inden for rammerne af gymnasiereformen.
Gymnasiereformen udpeger en række elementer i undervisningspraksissen, som den ønsker at fremme og som skolerne skal have særlig opmærksomhed på. Det drejer sig for eksempel om overgang og progression fra grundskole til gymnasiet, faglig udvikling, skriftlighed, digitalisering og formativ evaluering. Samtidig rummer reformen plads til, at der på de enkelte skoler foretages valg og prioriteringer i forhold til, hvilke af disse elementer af god undervisningspraksis, man vil have fokus på og arbejde med at udvikle – og ikke mindst hvordan man vil gøre det.
Sammen med Paul Cobb tilrettelægger vi seminariet specifikt for de gymnasiale uddannelser i den aktuelle reform-kontekst og med afsæt i de deltagende skolers konkrete strategi, organisation og særlige fokusområder.
Seminariet giver de deltagende skoler redskaber og konkret ideer til praktiske tiltag, der kan udvikle og forbedre deres arbejde med at fremme for eksempel arbejdet med formativ evaluering, skriftlighed eller andre af de særlige indsatsområder for udvikling af god undervisningspraksis. Seminariet har særligt fokus på, hvordan de deltagende skoler kan understøtte og udvikle den pædagogiske kompetenceudvikling i hele deres organisation, som det kræver at realisere deres specifikke mål i den konkrete undervisningspraksis.
Der er ikke tale om endnu et PowerPoint foredrag med en international ’hot shot’ – men om et ’hands on’-seminar, hvor Paul Cobb og hans to forskningskolleger i en række sessioner går i tæt dialog med de enkelte skoler og leder og guider skolernes konkrete arbejde med at udvikle og justere forskellige aspekter af deres udviklingsstrategier.
Professor Paul Cobb står i spidsen for et af verdens største empirisk baserede forskningsprojekter i skole- og undervisningsudvikling, det såkaldte MIST-projekt. I tæt samarbejde med over 40 skoler og fire skoledistrikter har Paul Cobb og hans store forskningsteam igennem de seneste ti år undersøgt, hvordan man som skole bedst udvikler undervisning af høj kvalitet.
Paul Cobbs omfattende forskning har resulteret i en sammenhængende og empirisk funderet Theory of action om, hvordan man gennem ledelse og organisering understøtter og udvikler et konstruktivt samspil mellem de mange forskellige faktorer, der spiller en rolle for udvikling af undervisningspraksis. Paul Cobbs forskning tilbyder således en række empirisk funderede forbedrings-strategier, der tager højde for den enkelte skoles specifikke kontekst og organisering.
Til seminariet har vi også inviteret lektor Ane Qvortrup fra SDU, som står i spidsen for det store forskningsprojekt Reform 2017, der følger reformens implementering og betydning på 52 gymnasiale uddannelser. Ane Qvortrup vil præsentere de første delresultater på seminariet, så denne helt nye viden om reformens betydning kan indgå og danne baggrund for udviklingsarbejdet på seminariet.
Seminariet har relevans for rektorer, pædagogiske og uddannelses-ledere, team- og fagledere og andre personer, der arbejder med at organisere og udvikle undervisning på skolen.
Det anbefales, at hver skole deltager med flere personer på tværs af organisationen, således at det konkrete udviklingsarbejde med skolens strategi på seminariet bliver bedst muligt og til gavn for skolens samlede udvikling.
Tid:
14. – 15. maj 2018.
Sted:
Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.
Østerøvej 121.
http://www.sinatur.dk/hoteller/hotel-storebaelt
Pris:
Kr. 4.850 ex moms. pr. person. Prisen er inklusiv fuld forplejning og overnatning.
Ved tilmelding af mere end tre personer pr. skole vil der være rabat.
Af hensyn til seminariets format vil der være begrænset antal pladser, så book allerede nu en plads til din skole ved at skrive til peder@gymnasieforskning.dk – også hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at høre mere om seminariet.
MIST-projektet
Paul Cobb
Kara Jackson
Erin Henrick
I magasinet Gymnasieforskning #6 lavede vi et interview med Paul Cobb i forbindelse med et tema om læreres læring. Du kan læse interviewet  ‘En åben kultur er afgørende for lærernes læring’ her.

Kort om Paul Cobb og hans forskning

Professor Paul Cobb, USA står i spidsen for et af verdens største empirisk baserede forskningsprojekter i skole- og undervisningsudvikling, det såkaldte MIST-projekt. I tæt samarbejde med over 40 skoler og fire skoledistrikter har Paul Cobb og hans store forskningsteam igennem de seneste ti år undersøgt, hvordan man som skole bedst udvikler undervisning af høj kvalitet.
I MIST-projektet har de specifikt undersøgt udviklingen af kvalitet i matematikundervisning, men flere af deres resultater og forbedrings-strategier kan også anvendes i forhold til andre fag og udvikling af kvalitet i undervisning generelt.
Deres omfattende forskning har resulteret i en sammenhængende og empirisk funderet Theory of action om, hvordan man gennem ledelse og organisering understøtter og udvikler et konstruktivt samspil mellem de mange forskellige faktorer, der spiller en rolle for udvikling af undervisningspraksis.
Hvert år har forskerteamet indsamlet og analyseret meget store mængder empirisk materiale fra de mange skoler, ledere og lærere, der har været med i projektet. På baggrund af disse omfattende analyser af udviklingen på de forskellige skoler, er forskerteamet hvert år kommet med konkrete forslag til forbedringer på forskellige niveauer. Forbedringsstrategier og tiltag, som forskerne så i de efterfølgende år har kunnet følge og analysere effekterne af.
Paul Cobbs forskning tilbyder således en række empirisk funderede forbedrings-strategier, der tager højde for den enkelte skoles specifikke kontekst og organisering.
Du læse mere om MIST-projektet og det store empiriske materiale – både kvalitativt og kvantitativt – som deres fund og resultater bygger på i dette uddrag fra et interview med Paul Cobb.
Nedenfor fortæller Paul Cobb kort om deres forskning og deres forbedrings-strategier og hvordan disse adskiller sig fra hidtidig forskning på området.
Specific empirically grounded guidance for the development of school instructional improvement plans.
We did not merely ask whether particular improvement strategies are effective.  We also investigated when and under what conditions a strategy actually supports teachers’ development of instructional practices.  In the case of content-focused coaching, for example, we asked: What are the strengths and weakness of different coaching models? What types of coaching activities have the potential to support teachers’ development of ambitious and equitable instructional practices?  Beyond being effective teachers, what do teacher-coaches need to know and be able to do to support teachers’ learning effectively? 
In the case of these and other improvement strategies, we go beyond global recommendations and vague aphorisms by consider specific aspects of teaching, coaching, and instructional leadership practice that actually make a difference in the quality of instruction and students’ learning.  As a consequence, our findings provide specific empirically grounded guidance for the development of school instructional improvement plans.
It might reasonably be assumed that research on educational policy and leadership has addressed this limitation of research on classroom teaching and learning. However, most current policy and leadership research can provide only limited guidance to instructional improvement effort that aim at ambitious student learning goals because most investigations in these fields are observational rather than interventionist, do not take a position on the types of learning goals that are worth pursuing, and do not open the black box of the classroom by taking account of processes of teaching and learning.  However, as our research illustrates, the goals for students’ learning and the associated research-based view of high-quality teaching have implications for the reorganization of school and district contexts all the way up to the level the district instructional leadership.  One of the strengths of the theory of action for instructional improvement at scale that we present is that it bridges the traditional divide between research on teaching and learning, and research on policy and leadership.
Most research on improvements strategies on school level treat the classroom as a black box and investigate relations between school-level factors and student performance.  In contrast, we investigated the relations between student performance, the quality of classroom instruction, and an array of school and district improvement strategies as they were actually implemented.  This in turn enabled us to identify subtle but consequential aspects of improvement work.