Konference:
Stærk gymnasieskole for alle elever

Konferencen er UDSOLGT. Kom på venteliste ved at skrive til htg@htg.dk

Vores elever er vildt forskellige. De kan noget forskelligt, vil noget forskelligt og lærer forskelligt. Gymnasieelever anno 2023 er en sammensat gruppe både hvad angår faglige resultater, motivation, køn, social baggrund og etnicitet. Og i stort set alle klasser sidder udsatte unge, elever med diagnoser og elever fra gymnasiefremmede hjem. Det stiller nye krav til vores måde at undervise, skabe fællesskaber og drive skole på.

Få ny viden fra forskningen, stærke erfaringer fra praksis og helt konkrete redskaber til at skabe en stærk og inkluderende undervisning og skole for alle elever, når Gymnasieforskning og Høje-Taastrup Gymnasium holder fælles konference for lærere og ledere i gymnasiesektoren onsdag den 29. november fra kl. 10-16.

På konferencen deler oplægsholderne nyeste forskningsviden og hands-on-råd om alt fra at skabe læring, trivsel og stærke fællesskaber i en sammensat elevgruppe til ASF-didaktik, SPS-støtte og mentorordning for alle elever. Der bliver også rig lejlighed for både lærere og ledere til at dele og ud- veksle erfaringer med andre skoler på konferencens workshops, ligesom Gymnasieforskning vil facilitere opstart af et netværk for interesserede skoler.

Læs interview med Ida Diemar, rektor på Høje-Taastrup Gymnasium og Peder Holm-Pedersen, chefredaktør af Gymnasieforskning om konferencen og tankerne bag etableringen af et netværk omkring arbejdet med at udvikle og drive gymnasieskole for alle elever.

Det får du på konferencen:

  • Nyeste viden om at skabe faglige fællesskaber i det mangfoldige klasserum ved Lotte Hedegaard, DPU, Aarhus Universitet.
    Læs vores interview med Lotte Hedegaard i Gymnasieforskning #25
  • Introduktion til ASF-didaktik og hvorfor og hvordan alle elever får glæde af den.               Læs om ASF-klassers gode resultater i Gymnasieforskning #27 
  • En række workshops målrettet både ledere og undervisere med ny viden og hands-on-erfaringer.
  • Erfaringsudveksling, sparring og opstart af netværk for interesserede skoler.

Se foreløbigt program for konferencen

Konferencen afholdes på Høje-Taastrup Gymnasium, som har massiv erfaring med at drive skole, skabe fællesskaber, trivsel og gode faglige resultater for en meget bred elevgruppe. Høje-Taastrup Gymnasium har mangeårige, positive erfaringer med undervisning af tosprogede elever og var det første gymnasium i Danmark, som oprettede klasser for elever med autisme. Skolen har 20 års erfaring med at undervise og skabe trivsel for unge med særlige behov og har i dag 12 klasser målret- tet netop denne gruppe unge. Gymnasiet er pionér inden for ASF-didaktik, hvor undervisning, pæda- gogik og metoder målrettes de behov, som mange unge har for struktur, stilladsering, forudsigelighed og faglig støtte. ASF-didaktikken bliver i dag brugt med succes i alle klasser på skolen. For erfaringen er, at ikke blot psykisk sårbare unge men alle unge har glæde af tilgangen.

Tid og sted
Onsdag den 29. november 2023 kl. 10-16 Konferencen foregår på Høje-Taastrup Gymnasium, Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup.

Transport
Gymnasiet ligger lige ved siden af Høje-Taastrup Station, hvor der går tog til fra hele landet. Kommer du i bil, er der gode parkeringsmuligheder.

Tilmelding og forplejning
Prisen for at deltage er 550 kr. pr. person, som også dækker forplejning i løbet af dagen. Tilmelding til htg@htg.dk