UDVIKLING AF MATEMATIKUNDERVISNING – HVAD SKAL DER TIL?
Konference med Paul Cobb m.fl.

Den 16. maj afholdte Gymnasieforskning i samarbejde med DPU og KiDM, konference om udviklingen af kvaliteten i matematikundervisningen i Danmark.

På konferencen præsenterede professor Paul Cobb og hans forskningskollega Kara Jackson deres vigtigste forskningsresultater – og diskuterede dem i en dansk kontekst.

Se og hent oplæggene fra konferencedagen her:

Slides fra oplæg af Paul Cobb og Kara Jackson.

Slides fra oplæg af Peter Nystrøm, Direktør for Nationelt Centrum för Matematikutbildning.

Slides fra oplæg af Britta Eyrich Jessen, post doc ved Institut for Naturfagenes Didaktik, KU og tidligere gymnasielærer.

  Læs Gymnasieforsknings interview med Paul Cobb

Læs et interview med Paul Cobb fra SDUs udgivelse On the Definition of Learning.