Dette er den anden og sidste delrapport i et samlet projekt om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Første delrapport, Veje til ungdomsuddannelse 1, udpegede folkeskoler, der havde større eller mindre succes med hensyn til at få deres elever til at fortsætte i en ungdomsuddannelse.
Det skete med korrektion for forskelle i elevsammensætningen.

Delrapport 2 tager udgangspunkt i dybtgående, kvalitative interview med skoleledere, lærere, og UU-vejledere, nuværende og tidligere elever på et mindre antal (otte) strategisk udvalgte skoler. I rapporten undersøger vi, hvorfor nogle skoler er bedre end andre til at få deres elever til at tage en ungdomsuddannelse. Resultatet af vores undersøgelse er overraskende, da den forholdsvis klare forbindelse mellem skolepraksis og succesrate, der lå som en forudsætning for projektets design, har vist sig ikke at holde.

I stedet for at præcisere den statistiske analyses resultater kom den kvalitative analyse således til at bringe nye temaer i spil. Noget af det mere opløftende har været, at projektet har fået sat lys på skolernes pædagogiske selvforståelse, som synes at udgøre et væsentligt bidrag til forståelse af skolens handlemuligheder i en række situationer.

Læs del 1

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Veje til ungdomsuddannelse 2: Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere
Forfatter: Laila Dreyer Espersen, Misja Eiberg & Dines Andersen
Institution: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Genre: Rapport
Omfang: 169
Årstal: 2011