Spørgsmålet om, hvad de unges generelle værdier og etiske orienteringer betyder for deres konkrete satsninger med hensyn til uddannelse og arbejde, er udforsket med denne rapport. Bogen kan således læses med to formål, nemlig på den ene side som en fortolkning af unges relationer til nogle grundlæggende værdimæssige og etiske spørgsmål og på den anden side som en forklaring på deres konkrete valghandlinger i relation til uddannelse og arbejde.

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt elever i alle de studieforberedende ungdomsuddannelser, nemlig elever fra matematisk og sprogligt gymnasium, hf, htx og hhx. Resultaterne supplerer dermed Zeuner og Lindes undersøgelse, Livsstrategier og uddannelsesvalg fra 1997, der kun inddrog elever fra matematisk gymnasium og htx. Undersøgelsen er gennemført som en serviceopgave ved SFI-Survey. Ved undersøgelsens tilrettelæggelse var Peter Christian Linde statistisk konsulent. Da han forlod Socialforskningsinstituttet, overtog Hans Bay konsulentfunktionen i relation til den statistiske analyse. Hans Bay har gennemført faktoranalysen, Stephan Dahl har gennemført de øvrige analyser og skrevet rapportens bilag 3. Lilli Zeuner har stået for undersøgelsen.

Rapporten er læst og kommenteret af Jens Bonke og Mai Heide Ottosen. Undersøgelsen er bestilt af Amtsrådsforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Hovedstadens Sygehusvæsen. Den Kommunale Momsfond har bidraget til finansieringen. Fra starten blev der nedsat en følgegruppe, som har ydet konstruktiv inspiration til undersøgelsens tilrettelæggelse og spørgeskemaets udformning.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Unge mellem egne mål og fællesskab - Værdier og valg blandt elever i de studieforberedende ungdomsuddannelser
Forfatter: Lilli Zeuner
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: København: Socialforskningsinstituttet, 2000
Genre: Bog
Omfang: 253
Årstal: 2000