Gentofte Kommune har fokus på de unge og på at skabe gode betingelser for et godt ungdomsliv. Kommunen arbejder løbende med ungeindsatser, hvor de unge i Gentofte bliver hørt og inddraget i processerne. I den forbindelse har Gentofte Kommune og Center for Ungdomsforskning (CeFU) en lang tradition for i samarbejde at tilvejebringe et solidt vidensgrundlag for dette arbejde. Således gennemførte CeFU allerede i 2004 den første ungdomsprofil for Gentofte Kommune. I 2015 blev Gentofte Kommune kåret som årets Ungdomskommune, og i 2016 gennemførte CeFU den anden Ungdomsprofilundersøgelse for Gentofte Kommune, der indgik som et centralt element i kommunens arbejde med at formulere dens vision for det videre ungdomsarbejde i kommunen og EN UNG POLITIK 2016. Med Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune tager CeFU endnu en gang temperaturen på ungdomslivet i Gentofte – set med de unges øjne.

Ungdomsprofil 2020 baserer sig på kvalitative data i form af interviews med unge mellem 15 og 25 år. Ligeledes baserer profilen sig på kvantitative data i form af Ungeprofilundersøgelsen 2019/2020 (BørnUngeLiv – Skolesundhed.dk), Rusmiddelundersøgelse 2019 (Pedersen & Pedersen 2020), samt den årlige Nationale Trivselsmåling.

På baggrund af dette solide datagrundlag stiller rapporten skarpt på, hvordan det er at være ung i Gentofte Kommune. Rapporten behandler en række brede temaer med udgangspunkt i kvantitativt materiale, hvilket tegner et både bredt og dybdegående billede af de unges praksisser og trivsel.

Gentofte Ungdomsprofil 2020 giver således et solidt empirisk grundlag for at beskrive og forstå ungdomslivet i Gentofte Kommune anno 2020 på en lang række områder såsom betydningen af fritidsliv og venskaber, skole og uddannelse til belysning af, hvordan de unge trives og deres brug af rusmidler. Rapporten afdækker også de unges forhold til sundhed og seksualitet, oplevelse af demokratisk deltagelse og deres digitale adfærd.

Download PDF →

Fakta

Titel: Ungdomsprofil 2020 - Gentofte Kommune
Forfatter: Katrine Thea Pløger Nielsen & Arnt Louw
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: forskningsrapport
Omfang: 157
Årstal: 2020