Rambøll Management har gennemført en undersøgelse for Undervisningsministeriet af forældres rolle i forbindelse med deres børns valg af uddannelse og arbejde. Undersøgelsen analyserer bl.a. forældrenes rolle i vejledningen, forældrenes værdier i forhold til valg af uddannelse og arbejde, forældrenes viden om uddannelser og hvilke informationskilder forældrene benytter. Der er ikke tidligere i Danmark gennemført landsdækkende, repræsentative undersøgelser blandt forældre om disse temaer. Formålet er at give Undervisningsministeriet og vejledningssystemet et kvalificeret vidensgrundlag i forhold til at kunne målrette vejledningsindsatsen og udvikle services målrettet forældres behov.

1.402 forældre til børn i alderen 13 – 20 år har besvaret et spørgeskema. Herudover er der gennemført syv fokusgrupper med forældre afholdt fem steder i landet samt ti dybdegående telefoninterview. Fokusgrupper og dybdegående interview er gennemført med afsæt i fire profiler af børn og forældre. De fire profiler er dannet på baggrund af en særlig statistisk analyse (klyngeanalyse). Formålet med profilerne er at beskrive forældrenes karakteristika, adfærd og behov på baggrund af karakteristika ved deres børn. Undersøgelsen skal kunne give vejlederne forhåndsviden om forældrene ud fra børnenes profil, da vejlederne har større viden om børnene end om forældrene.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Undersøgelse af forældre og vejledning
Institution: Rambøll Management for Undervisningsministeriet
Genre: Rapport
Omfang: 55
Årstal: 2004