Nærværende publikation handler om tallene i de 150 år. Den giver et overblik over udviklingen i det danske uddannelsessystem fra 1848 til 1998. I 1870’erne var gymnasiefrekvensen under 1. I dag er den på over 50, hvis vi regner alle gymnasiale uddannelser med. Over halvdelen af en årgang tilgår en videregående uddannelse. Erhvervsskolesektoren har mangedoblet sit elevtal. Og sådan kan man blive ved. Gamle problemstillinger vedrørende kvalifikationer og rekruttering til uddannelsessystemet, som også belyses talmæssigt, har trods alle omskiftelser i de 150 år stadig megen aktualitet.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år
Institution: Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik
Genre: Statistisk materiale
Omfang: 48
Årstal: 1998