I redegørelsens kapitel 2 om ungdomsuddannelserne tegnes et portræt af ungdomsuddannelserne i lyset af  de seneste forskningsresultater om ungdomskulturen og de unges syn på  ungdomsuddannelserne. Ungdomskulturen stiller krav om valgfrihed og medbestemmelse, men også målsætningen om uddannelse til alle unge og øgede faglige krav i de videregående uddannelser og på fremtidens arbejdsmarked stiller nye krav til ungdomsuddannelserne. Kapitlet slutter derfor med at give forskellige bud på, hvordan vi kan opbygge en mere smidig og fleksibel struktur i ungdomsuddannelserne og skabe en højere grad af sammenhæng i det samlede udbud af ungdomsuddannelser uden at sætte fagligheden over styr.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Uddannelsesredegørelse 1997
Institution: Undervisningsministeriet
Genre: Rapport
Omfang: 91
Årstal: 1997