Publikationen indeholder en række udvalgte nøgletal om uddannelsestemaer som ressourcer, etnicitet, it i skolen, specialundervisning, overgange, mertidsforbrug, fuldførelse og frafald, arbejdstidsundersøgelser samt livslang læring. Tal og figurer er kommenteret i korte tekster.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Uddannelse - Udvalgte nøgletal 2008
Institution: Undervisningsministeriet
Udgivelse: Undervisningsministeriets serie af statistikpublikationer, 2008
Genre: Statistisk materiale
Omfang: 45
Årstal: 2008