Uddannelse på kryds og tværs har til formål at give et overskueligt, men også detaljeret og opdateret statistisk billede af det ”ordinære” uddannelsessystem. Publikationerne indeholder uddannelsesstatistiske data byggende på indberetninger fra uddannelsesinstitutionerne til Danmarks Statistik. Hertil kommer nye resultater fra forskellige uddannelsesstatistiske modeller, som er udviklet af Undervisningsministeriets Statistik- og Informationskontor. Som supplement til ovenstående præsenteres tabeller fra fx andre fagspecifikke statistikker. Kapitel 4 beskriver det gymnasiale uddannelsesområde.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Uddannelse på kryds og tværs 2004
Institution: Undervisningsministeriet
Genre: Statistisk materiale
Omfang: 351
Årstal: 2004