Publikationen giver et overblik over det danske uddannelsessystems opbygning og beskriver i tal udviklingen inden for hovedparten af de forskellige uddannelsesområder. I publikationen præsenteres en række nøgletal i tabeller og grafer, der viser, hvilke veje udviklingen går. Publikationen belyser primært udviklingen med danske tal suppleret med tilsvarende tal fra udvalgte lande. Afsnit 5 beskæftiger sig med ungdomsuddannelserne.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Tal der taler
Institution: Undervisningsministeriet
Udgivelse: Undervisningsministeriets statistikpublikationer, 2008 (1)
Genre: Statistisk materiale
Omfang: 116
Årstal: 2008