Fagdidaktisk forskning – mellem punkt 0-diskussioner, x-faktorer og kulturbegreber

Karen Borgnakke

Artiklen er en respons på Nikolaj Frydensbjerg Elfs: Giver det mening at forske i kulturfag? På vej mod et studie af skrivning i dansk og engelsk i gymnasiet. Gennem denne kritik søger Karen Borgnakke at vise hvordan fagdidaktiske forskningsprojekter i disse år vender sig mod hhv. de filosofiske, psykologiske og sociologiske positioner, samt påpege mangler og uklarheder i uklarhed i de grundlæggende begreber og de forskningsmæssige forankringer af ate-of–the-art didaktisk forskning.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 16 sider | Årstal: 2012

Læs mere