Performing Politics in the Classroom: How students enact scenario competence in an ICT-supported educational role-play

Thorkild Hanghøj

This paper was presented at the DREAM Conference on Informal Learning, 21-23 september 2006. Conference Theme: Informal learning between creativity and competencies. In this paper, Thorkild Hanghøj presents the concept “scenario competence” and analyse how it is enacted by students playing an ICT-supported educational role-play.

Genre: Paper til fremlæggelse | Omfang: 20 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Læremidler – evaluering af læremidler i det almene gymnasium

Flemming B. Olsen

Denne rapport er resultatet af en konkret evaluering af en række læremidler, som lærere og elever har foretaget. Dokumentarudsendelsen ”Magtens Billeder” med tilhørende hjemmeside er blevet undersøgt som et særligt læremiddel. Undersøgelsen er et bidrag til at fokusere på læremidlernes rolle og funktion i gymnasiet.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 106 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Historie er ikke, hvad det var engang

Kirsten Augustesen

Historiefaget i gymnasieskolen har udviklet sig fra at være primært et fortidsfikseret fag til at være et fag der udvikler identitet og historisk bevidsthed på baggrund af metodiske redskaber. Kirsten Augustesen beskriver fagets udvikling som en konkurrence mellem synsvinklerne overblik- og sammenhængsforståelse, redskabsorientering og bevidsthedsdannelse.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2004

Læs mere