Students’ Narratives, Negotiations, and Choices: A longitudinal study of Danish students’ transition into higher education science, engineering and mathematics

Henriette Tolstrup Holmegaard

This Dissertation is based upon a longitudinal qualitative study in which 38 students’ choices of higher education in general, and science, engineering and mathematics (STEM) study programmes in particular, are investigated.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 239 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Når Gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 2: Fag, kriterier og karakterer

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er andet kapitel i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. Kapitlet handler om elevernes fortællinger om det faglige i gymnasiet. Hvordan oplever de fagene og kriterierne for, hvad det er, de skal kunne?

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 32 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Fortællinger i Naturvidenskaben

Stinne Hørup Hansen

Denne afhandling bygger på en empirisk funderet historie om, hvordan gymnasielever fra forskellige
klassetrin har modtaget Videnskabsteaterforestillingen Den Magiske Kugle og er blevet sat i en tilstand af interesse, så opmærksomheden blev skærpet og de narrative erkendelsesmekanismer blev igangsat.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 318 sider | Årstal: 2008

Læs mere