Den matematikhistoriske dimension i undervisning – gymnasialt set

Uffe Thomas Jankvist

Artiklen diskuterer matematikhistorie som en element i gymnasiets matematikundervisning med udgangspunkt i bekendtgørelsen fra 2007: Hvad er det historiske elements funktion? Hvilke forskellige måder er der at gå til den? Hvad er lærerens rolle? I konklusionen på disse spørgsmål fremfører Uffe Thomas Jankvist det synspunkt, at de mest udbredt lærebogsystemer ikke lever til kravet om en historisk dimension i undervisningen.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 22 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Den matematikhistoriske dimension i undervisning – generelt set

Uffe Thomas Jankvist

I artiklen diskuterer Uffe Thomas Jankvist hvilken rolle matematikkens historie skal have i undervisningen i gymnasiet. Til formålet opstiller han en adskillelse af såkaldte “i-matematiske”, de “om-matematiske” og “medmatematiske” aspekter af faget matematik.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 21 sider | Årstal: 2007

Læs mere