Status på anvendt matematik på det almene gymnasium

Kasper Bjering Søby Jensen

I hvilken grad er anvendelse af matematik prioriteret i gymnasiets undervisning? Artiklen analyserer en række anvendte opgaver fra skriftlige opgavesæt brugt på A-niveau efter 2005 og konkluderer at anvendelseselementet kun i ringe grad får opmærksomhed som selvstændigt felt. Der diskuteres forskellige principielle og praktiske grunde til dette.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 16 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Kvalificering af elevernes stemme til udvikling af naturfagene – et praksiseksempel

Linda Ahrenkiel, Morten Rask Petersen, Claus Michelsen

Hvordan kan eleverne bidrage til at udvikle klasseundervisning i de naturvidenskabelige fag? Artiklen beskriver et fremtidsseminar hvor 29 gymnasieelever udarbejder forslag til forbedringer af form og indhold i fagene matematik, it, naturvidenskab og teknologi. Artiklen anbefaler afslutningsvist en højere grad af elevinddragelse i udviklingen af undervisningen.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 15 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Tværfaglige samspil mellem matematik og historie i gymnasiets studieretningsprojekt (SRP)

Kasper Bjering Søby Jensen

Er det muligt at have tværfaglighed mellem fagene matematik og historie? I artiklen undersøger Kasper Bjering Jensen hvor ofte denne kombination forekommer og i forlængelse heraf også, hvordan man udvikler redskaber som kan hjælpe et sådant fagligt samspil på vej.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 22 sider | Årstal: 2010

Læs mere

International Comparative Studies on Mathematics Education: A Viewpoint from the Anthropological Theory of Didactics

Carl Winsløw & Michèle Artigue

The paper proposes an approach to comparative studies of mathematics teaching and learning, that utilizes elements from the anthropological theory of didactics (ATD) founded by Chevallard and developed over the last decades with a number of other researchers, primarily from France and Spain.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 36 sider | Årstal: 2010

Læs mere

Modellering versus problemløsning – om kompetencebeskrivelser som kommunikationsværktøj

Tomas Højgaard Jensen

I artiklen tales der for at sigte mod matematisk modelleringskompetence og matematisk problemløsningskompetence som to adskilte læringsmål for undervisningen i gymnasiet. Det argumenteres at en sådan skelnen kan bruges som kommunikationsværktøj når der skal etableres en dagsorden i og omkring klasserummet i almindelighed, og når der skal udvikles og/eller vælges gode elevudfordringer i særdeleshed.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 18 sider | Årstal: 2009

Læs mere