Mærkværdiggørelse som en litteraturpædagogisk strategi

Helle Rørbech

Refleksion over nyere poststrukturalistisk litteraturteoris manglende gennemslag i den til stadighed hermeneutisk prægede litteraturpædagogiske praksis i gymnasium og grundskole. Artiklen diskuterer hvordan litteraturarbejdet i skolen kan lade sig påvirke af avantgardekunstens mærkværdiggørelsesgreb og herved fastholde tekstens fascinationskraft og dannelsespotentiale.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 16 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Litteraturlæsning i det senmoderne

Bente Meyer & Helle Rørbech

Redegør for hvorledes danskundervisningens litteraturlæsning i grundskole og gymnasiet ofte har været forankret i restaurative tilgange med vægt på dannelse og kulturhistorie. Diskuterer hvordan litteraturlæsningen kan lade sig anfægte af senmoderne forståelsesformer og forøge opmærksomhed på børn og unges læsemåder.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 20 sider | Årstal: 2008

Læs mere