Lærerroller i praksis: Anden delrapport fra forskningsprojektet Nye lærerroller efter 2005-reformen

Lilli Zeuner, Steen Beck, Lars Frode Frederiksen & Michael Paulsen

Med denne anden delrapport fra forskningsprojektet Nye lærerroller efter 2005-reformen sættes der fokus på de aktiviteter, der foregår i de gymnasiale uddannelser som konsekvens af reformen.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 390 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Evaluering og videnskabelse – om nye styreformer og professionalisering af lærerne

Katrin Hjort

Denne artikel sætter fokus på begrebet evaluering, som det optræder i reformens styringsdokumenter, og stiller spørgsmålet om, hvilken form for viden, de nye evalueringsprocedurer skaber, hvilke magtrelationer, de repræsenterer, og hvilke muligheder for gymnasielærernes professionalisering, de rummer.

Genre: Bidrag til antologi | Omfang: 74 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Hvad er problemet? Fire konkurrerende diskurser om gymnasiereformen

Jakob Ditlev Bøje, Katrin Hjort, Peter Henrik Raae & Lene Larsen

Hvis man skal finde en løsning på et problem, er det som regel en god idé at vide, hvori problemet består. I forskningsprojektet »Gymnasiereform 2005« har vi bl.a. beskæftiget os med, hvordan forskellige definitioner af »gymnasiets problem« har konkurreret i perioden omkring reformens tilblivelse.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: 8 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Udviklingsprojekter som læringsrum

Jens Dolin, Erik Lauersen, Peter Henrik Raae & Ulla Senger

På baggrund af det udviklingspres, bl.a. gymnasiereformen skaber, spørger rapporten til, hvorledes gymnasielæreres og -lederes praksisforståelse forandres i skoleudviklingsprojekter, hvor skolernes organisationsstrukturer ændres i retning af mere udbredt lærersamarbejde om undervisningen.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 232 sider | Årstal: 2005

Læs mere