Den faglige udvikling i gymnasiet

Sarah Richardt Schoop (projektleder)

I denne rapport præsenterer EVA resultaterne fra en undersøgelse af den faglige udvikling samt udviklingen med hensyn til sværhedsgrad i de faglige krav inden for fagene dansk, engelsk, matematik og fysik i det almene gymnasium i perioden 1967-2017

Genre: forskningsrapport | Omfang: 164 sider | Årstal: 2018

Læs mere