Gymnasiereformens forestilling om almendannelse er dels uklar, dels dybt traditionel. Reformen er som sådan et eksempel på, at det er blevet sværere at sige, hvad almendannelse er. For at kunne sige noget om hvilke fag og hvilket stof der danner, må man første vide hvad dannelse er i dag og hvilke idealer vor tids almendannelse er orienteret efter.  Artiklen giver et socialanalytisk bud på disse problematikker. Dannelse idag må for det første opfattes som selvdannelse, fordi dannelse i højere grad foregår på individets præmisser. Dannelsesidealet kan for det andet bestemmes som det æstetiske ideal ‘det interessante’, da dette som en stemning er et ubestemt og orienterende ideal. På denne baggrund skal der for det tredie gives et bud på otte nye og tidssvarende almendannende fag: De to naturvidenskabelige fag kosmologi og evolutionsteori, de to samfundsvidenskabelige fag idéhistorie og samtidsanalyse, de to humanvidenskabelige fag tekstanalyse og kulturanalyse samt de to ‘filosofiske fag’ filosofi og dannelsesteori.

Download PDF →

Fakta

Titel: Stoffet der danner - Selvdannelse, almendannelse og det interessante
Forfatter: Lars Geer Hammershøj
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: I: Dannelse mellem subjektet og det almene, Jonas Lieberkind, Bosse Bergstedt (red.), Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag
Genre: Bidrag til antologi
Omfang: 25
Årstal: 2006