Denne afhandling handler om social differentiering og kulturel praksis i gymnasieskolen, og om elevernes arbejde med at finde sig til rette i gymnasiet. 70% af en ungdomsårgang vælger i dag en gymnasial uddannelse, og flere gymnasier oplever udfordringer med at inkludere den brede elevgruppe. Dette har ført til en øget opmærksomhed på relationen  mellem social baggrund og uddannelse. Afhandlingen sætter fokus på hvordan denne relation viser sig som kulturelle praksisser i en konkret uddannelsessammenhæng. Den handler om elevernes arbejde med at finde sig til rette i og positionere sig som legitim deltager i en gymnasieklasse, i spændet mellem social baggrund, klasserumskultur og elevpraksisser.

Afhandlingens grundlag er etnografiske observationer og interviews af 46 elever i fem gymnasiale klasser i begyndelsen af gymnasiet. Et centralt fokus er hvordan gymnasiekulturen sætter forskellige betingelser for de forskellige elevers interesse for uddannelsen, deltagelsesstrategier, elevkategorisering og fællesskabsdannelser, og hvordan dette er knyttet til social klasse. Samt hvordan eleverne navigerer i dette. Hvad vil det sige at starte i gymnasiet, hvordan bliver man gymnasieelev, hvilke positioneringsmuligheder er tilgængelig for de forskellige elever, og hvordan er dette knyttet til social klasse og klasserumskulturen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Social differentiering og mobilitet i gymnasiet – Kulturel praksis, sociale positioner og mulighed for inklusion
Forfatter: Susanne Murning
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 274
Årstal: 2013